Britt-Marie Ståhl »

Posted by: Goran Panic on 2 december, 2017 @ 22:30
Filed under:

Karin Backrud »

Posted by: Goran Panic on @ 21:36
Filed under:

Uropraxis AB, Storholmsgatan 3, 127 48 Skärholmen | Sitemap


Räkna ut vad din sjukfrånvaro kostar

ca 0 kr

Denna kalkyl räknar på en arbetsgivaravgift på 31,42%, semesterlön 12% och OH-kostnader på 20%.
Besök försäkringskassans hemsida för en djupare kalkyl.