Cystoskopi

  • Cystoskopiundersökningen görs för att diagnostisera och i vissa fall behandla förändringar i nedre urinvägarna och i urinblåsan. Vid undersökningen för läkaren in ett smalt flexibelt (eller stelt) rör, så kallat cystoskop, i urinröret. Cystoskopet har en diameter av ungefär en blyertspenna. Cystoskopet fungerar ungefär som en kikare med belysning. En cystoskopi bör göras om man haft blod i urinen, svåra urinträngingar, urinläckage eller smärta vid vattenkastning. Cystoskopi kan också göras som ett led i prostatadiagnostiken, bl a för att se på prostatans infästning i urinblåsan, den sk blåshalsen.
  • Cystoscopiundersökning görs i lokalbedövning (bedövningsgel som instilleras i urinröret), någon enstaka gång kan lugnande och rogivande läkemedel behövas, och finns i så fall tillgängligt.
  • Vid undersökningen kan cellprover från sköljvätskan och evt. vävnadsbiopsier tas. Undersökningen tar ca 10 minuter men med förberedelser och samtal före och efter undersökningen kan man räkna med en  tidsåtgång på ca 30 min.
  • Undersökningen är i stort sett smärtfri, men en viss obehagskänsla kan upplevas. Efter undersökningen kan lätt irritation, liten blödning eller frekventa urinträngningar upplevas. Dessa är av snabbt övergående karaktär. Om man blöder mycket eller inte kan kasta vatten skall man kontakta sin vårdcentral eller kliniken direkt. Ofta behöver man då lämna en urinsticka, för infektionsdiagnostik.

Populärt innehåll

Urologspecialisterna

Urologspecialisterna i Södra Stockholm

Storholmsgatan 3, 127 48 Skärholmen
(Klicka kartan nedan för detaljer)

Cystoskopi map-small

Kontakt

Tel. 08-556 466 70

E-post. info@urologspecialisterna.se