Vi erbjuder kompetent uroterapi vid alla former av vattenkastningsbesvär, ffa de av kronisk typ, och självklart både hos kvinnor och män, via vår uroterapeut Karin Backrud. Hon har förutom en uroterapeutisk utbildning, även lång erfarenhet som specialistsjuksköterska och som sjuksköterska inom urologi. Du kommer att känna dig väl omhändertagen av vår skickliga personal vid vår uroterapeutiska mottagning.

Om du väntar på ett urinavledande ingrepp (Prostata-skrapning eller TUR-P) eller en inkontinensoperation via våra gynekolog-kollegor, behöver man ofta verifiera att det är själva avflödet ur urinblåsan som är ”felet”, innan man går vidare med kirurgisk åtgärd. Detta så att man t ex inte förväxlar en svag stråle, eller en ansträngsrelaterad inkontinens med urinblåse-problem. Först om en s.k. urodynamisk tryck/flöde-mätning påvisat ”obstruktion”, ”överaktiv urinblåsa”, ”svag urinblåsa” eller ”urinblåsa med liten volym”, kan man med någon större säkerhet yttra sig om nyttan med det planerade operativa ingreppet.

Det är oftast av ovanstående skäl du är remitterad till oss för urodynamik eller uroterapi. Själva behandlingen eller mätningen tar mellan 30-90 minuter. Avsätt därför gärna rejält med tid, kanske en hel förmiddag, eller en eftermiddag, när du planerar för uroterapeutisk behandling (30min) eller ffa urodynamisk utredning (60-90min).

Populärt innehåll

Urologspecialisterna

Urologspecialisterna i Södra Stockholm

Storholmsgatan 3, 127 48 Skärholmen
(Klicka kartan nedan för detaljer)

Uroterapi och Urodynamik map-small

Kontakt

Tel. 08-556 466 70

E-post. info@urologspecialisterna.se

Urologspecialisterna Södra Stockholm är en urologisk landstingsansluten vårdvalsklinik inom alla urologiska specialist kompetensområden, dvs Urologisk specialistmottagning, Urologisk operationsavdelning och Uroterapeutisk mottagning med möjlighet till Urodynamisk utredning av alla former av vattenkastningsbesvär.

 

Uropraxis AB, Storholmsgatan 3, 127 48 Skärholmen | Sitemap


Räkna ut vad din sjukfrånvaro kostar

ca 0 kr

Denna kalkyl räknar på en arbetsgivaravgift på 31,42%, semesterlön 12% och OH-kostnader på 20%.
Besök försäkringskassans hemsida för en djupare kalkyl.