Priser

Hos Urologspecialisterna betalar du principiellt enligt Stockholms läns landstings gällande patientavgifter för specialistsjukvård.  Du kan läsa mer om patientavgifter på vårdguidens hemsida. Frikort gäller.

Om du inte är folkbokförd i Sverige gäller andra regler. Du är skyldig att upplysa om att du inte är folkbokförd i Sverige vid vårdtillfället.

Kostnad för operation inom landstingets sjukvårdskriterier täcks av patientavgiften.

Kostnad för operation eller behandling som EJ ligger inom landstingets sjukvårdskriterier täcks INTE av patientavgiften och måste i så fall finansieras via privat sjukvårdsförsäkring eller via privata medel. Gäller t ex operationer som landstinget definierar som av privat/kosmetisk karaktär. Pris får du i dessa specialfall i samband med första konsultationsbesöket.

EU medborgare i Sverige

Med ett europeiskt sjukförsäkringskort betalar du som är EU/EES-medborgare (gäller också Norge och Island) samma avgift vid akut och nödvändig vård som en invånare folkbokförd i Stockholm.

Det är ditt ansvar att visa europeiskt sjukförsäkringskort om att du inte är bosatt i Sverige vid vårdtillfället.

Uteblivet besök

Frikort och högkostnadsskydd gäller inte för uteblivet besök.

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du informera oss senast 24 timmar före avtalad tid. Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år.

Populärt innehåll

Urologspecialisterna

Urologspecialisterna i Södra Stockholm

Storholmsgatan 3, 127 48 Skärholmen
(Klicka kartan nedan för detaljer)

Priser map-small

Kontakt

Tel. 08-556 466 70

E-post. info@urologspecialisterna.se

Urologspecialisterna Södra Stockholm är en urologisk landstingsansluten vårdvalsklinik inom alla urologiska specialist kompetensområden, dvs Urologisk specialistmottagning, Urologisk operationsavdelning och Uroterapeutisk mottagning med möjlighet till Urodynamisk utredning av alla former av vattenkastningsbesvär.

 

Uropraxis AB, Storholmsgatan 3, 127 48 Skärholmen | Sitemap


Räkna ut vad din sjukfrånvaro kostar

ca 0 kr

Denna kalkyl räknar på en arbetsgivaravgift på 31,42%, semesterlön 12% och OH-kostnader på 20%.
Besök försäkringskassans hemsida för en djupare kalkyl.