Väntetider

Vårdgaranti betyder att man ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Vårdgarantin som vi har idag blev en del av hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Den innebär att du ska bli erbjuden vård inom vårdgarantins tidsgränser, efter det att beslut tagits att du ska få vård.

Däremot i fall där man blir akut sjuk eller skadad ska vård ges så snart som möjligt. Detta är akut vård och rörs inte av vårdgarantin.

Våra Väntetider
Om du vill se våra väntetider i relation till andra mottagningar kan du göra det här .
När du klickat på sidan, välj Mottagning i Steg 1, och välj därefter Urologisk mottagning i steg 2. Generellt sett strävar vi efter 2 veckors väntetid.

Information om den nationella vårdgarantins dagsintervaller:

Dag 0 – 
Du ska få kontakt med primärvården samma dag som du söker hjälp för ett hälsoproblem, exempel  på primärvård är vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Detta kan ske genom besök eller via telefon.

Dag 7 –
Om vårdpersonalen bedömer att du behöver träffa en läkare så ska du få en tid på till exempel vårdcentralen inom sju dagar.

Dag 90 – 
Om du blivit remitterad till en planerad specialiserad vård så ska du få en tid för besök inom 90 dagar.

Dag 90 – 
Om sedan beslut tas om operation så ska du få en tid för det inom 90 dagar.

Fall där vårdgarantin inte gäller:

– om du bör vänta längre än vårdgarantins gränser på grund av medicinska skäl
– om du fått erbjudande om vård hos annan vårdenhet men tackat nej
– medicinsk service; laboratorie- och röntgenundersökning
– utredningar & undersökningar
– återbesök

Om enheten där du sökt vård inte kan erbjuda dig tid inom 90 dagar så ska du erbjudas vård hos en annan vårdgivare inom det egna landstinget eller i ett annat landsting. Detta ska inte ge dig några merkostnader. Om du senare skulle ångra dig så kan du alltid kontakta din vårdgivare på nytt och då börjar vårdgarantin gälla från detta datum.

Populärt innehåll

Urologspecialisterna

Urologspecialisterna i Södra Stockholm

Storholmsgatan 3, 127 48 Skärholmen
(Klicka kartan nedan för detaljer)

Väntetider map-small

Kontakt

Tel. 08-556 466 70

E-post. info@urologspecialisterna.se

Urologspecialisterna Södra Stockholm är en urologisk landstingsansluten vårdvalsklinik inom alla urologiska specialist kompetensområden, dvs Urologisk specialistmottagning, Urologisk operationsavdelning och Uroterapeutisk mottagning med möjlighet till Urodynamisk utredning av alla former av vattenkastningsbesvär.

 

Uropraxis AB, Storholmsgatan 3, 127 48 Skärholmen | Sitemap


Räkna ut vad din sjukfrånvaro kostar

ca 0 kr

Denna kalkyl räknar på en arbetsgivaravgift på 31,42%, semesterlön 12% och OH-kostnader på 20%.
Besök försäkringskassans hemsida för en djupare kalkyl.